Tanılama Çalışmaları

Çocukların bireysel özelliklerinin çeşitli zekâ, gelişim, psikolojik, algı ve ölçüm testleriyle değerlendirilerek çocuğun tüm gelişim alanlarının iyi ve desteklenmesini gereken yönlerini saptayıp ilgi alanlarını ve yeteneklerini tespit ederek, aileye ve öğretmene bu konuda rehberlik yapıyoruz. Tüm öğrencilerimiz için bu çalışmaların yanı sıra yaratıcılık, öğrenme stilleri, ilgi ve yetenek alanları ile kendini ifade yöntemleri tanıma ve değerlendirme çalışmaları da yapılmaktadır.

Kayıtlı öğrencilerimiz için standart olarak uygulanan tanılama hizmetimiz çocukluk çağındaki tüm bireylere de uygulanabilmektedir. Yapılan tanılama sonucunda çocukların bireysel bazda en etkin zekâ ve yetenek bölümleri tespit edilmekte ve aileler bilgilendirilmektedir.

Siz de çocuğunuzun potansiyelini, ön plandaki zekâ ve yetenek özelliğinin ne olduğunu öğrenmek isterseniz VISC`R ve Stanford-Binet testleri için okulumuz ile irtibata geçebilirsiniz.