Tarihçe

Milenyum Eğitim Kurumları, kurucumuz Sn. Şebnem UZEL’in 2001 yılında Küçükyalı’da müstakil, bahçeli bir binada açtığı anaokulu, öğrenciyi eğitim ve öğretimin merkezine alarak, özgüveni yüksek, mutlu, kendini ifade edebilen, yetenekleri hakkında bilgi sahibi pek çok küçük yetişkini öğretim yaşamlarına hazırladı. Eğitime bakış açımız, çalışma disiplinimiz, anaokulumuzu nitelikli ve tercih edilen okul konumuna getirdi, mevcut bina talepleri karşılamakta yetersiz kalınca, 2005 yılında ikinci anaokulumuzu Fenerbahçe’de açtık.

Eğitim uygulamalarımız esnasında, azımsanmayacak sayıda üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocuklarımızla karşılaştık. Bu çocuklarımızın klasik eğitim anlayışı ile eğitilmesinin ileride telafisi mümkün olmayan psikolojik sorunları da beraberinde getireceğini gördük. Yaptığımız araştırmalar ve bu konuda aldığımız eğitimlerle öğrencilerimize destek olduk.

Ülkemizde üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocuklarımıza yönelik okulların sayıca yetersiz olduğunun farkına vardık.2011 yılında diğer iki okulumuzda kazandığımız deneyimin ve başarılarımızın verdiği cesaretle üstün zekâlı ve üstün potansiyelli çocuklarımız için kendi yaş gruplarıyla, özel durumlarına uygun eğitim-öğretim görecekleri bir kurum düşledik. Bu bağlamda Çengelköy Özel Milenyum Bilgi Dünyası’nı kurduk.

İstanbul’un en önemli eğitim kurumlarından biri olan Milenyum Eğitim Kurumları, eğitimde başarılı olan ülkelerin eğitim uygulamalarını da sürekli takip etmekte ve üniversitelerin ilgili bölümlerindeki öğretim görevlileriyle iletişim kurarak bilimsel çalışmaları okula taşımaktadır.

History Of The School

Private Milenyum Education Foundation wasfounded in 2001 inside a detachedbuildingwith a garden ( Küçükyalı ) by Şebnem UZEL. Thisfoundation has raisedstudentswith a student -centerededucationsystemand has giventhem self- confidence, happiness, courageto Express themselvesand be aware of theirknowledge. Ourview of educationandworkdisciplinebecameinsufficienttoparents’ potentialsoweestablishedoursecondkindergarten in Fenerbahçe in 2005 forthestudentswhowanttohavebettereducation.

Duringtheeducationpractices, wecameacrosswith a highnumber of giftedandtalentedstudents. Wesawthatwith a classicaleducationunderstanding, thesestudentswillhavepsychologicalproblems in thefuture. Wesupportedourstudentswiththeresearchesandeducationwehave göne trough.

Werealizedthatthere is a littlenumber of schoolsforgiftedandtalentedstudents in ourcountry .In 2011, withtheexperienceandsuccesswehaveaccomplished in twoschools, wedreamed of a school in whichgiftedandtalentedstudents can have an educationwithintheirsameagelevelandtheirspecialsituation. Forthatreason, wefoundedPrivate Çengelköy Bilgi Dünyası Kindergarten. Private Çizgim Millennium EducationFoundationshavecloselyfollowedthesuccessfulschools in othercountriesand had communicationwithrelateduniversitydepartmentssothatwe can applythesescientifictoourschools.